Gig2u

Privacy statement Gig2u

inloggen

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Om u transparante en duidelijke informatie te kunnen geven over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebben we de privacyverklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld. In elk hoofdstuk beschrijven we gedetailleerd over welke persoonlijke gegevens van u we beschikken en hoe we ze gebruiken. We hebben ook meer informatie over uw rechten toegevoegd, bijvoorbeeld hoe u toegang kunt krijgen tot uw gegevens en hoe u kunt verzoeken dat we uw gegevens niet langer gebruiken.

 

U kunt onze privacyverklaring altijd vinden op een van onze volgende websites:

www.Gig2U.com

www.Gig2u.nl

Hierna te noemen ‘Gig2U’.

 

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of instructies nodig hebt over het inzien of verwijderen van uw opgeslagen gegevens, neem dan contact op met info@Gig2U.com

 

Inleiding

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Gig2U hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Gig2U. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Gig2U behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwende persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Gig2U u inzicht hoe Gig2U in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wie zijn wij

Gig2U B.V. is gevestigd te Bussum, Veldheimerlaan 45 A, postcode 1402 LB en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

 

Technische informatie en cookies

Gig2U maakt gebruik van cookies. Hiermee verzamelen wij o.a. web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de sites te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in ons Cookiestatement 

Over het algemeen kunnen onze websites bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website. Het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken.

 • Als u Gig2U toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Gig2U rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Gig2U is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gig2U of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechtelijke en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Gravity Forms, Zapier & Google Spreadsheets

Op onze website maken wij gebruik van formulieren voor bijvoorbeeld het downloaden van een whitepaper, het aanmelden van de nieuwsbrief of een contactformulier. Wanneer u een formulier op onze website invult krijgen stuurt Gravity Forms ons een e-mail met de ingevulde gegevens en slaat deze inzending niet op. Vervolgens verstuurd Gravity Forms de gegevens die u ingevuld heeft versleuteld via Zapier door naar een beveiligde Google Spreadsheet. Zapier is niet meer dan een koppeling tussen verschillende tools. In de Google spreadsheet houden wij overzicht van de bezoekers die informatie hebben aangevraagd zodat wij hen kunnen wij benaderen voor een goede afhandeling.

 

Hoe lang bewaart Zapier uw gegevens?

Zapier bewaart de gegevens 7 dagen voordat deze naar een back-up gaat. Deze back-up is 90 dagen voor ons toegankelijk. Het komt soms voor dat er iets fout gaat wanneer Zapier de gegevens probeert te versturen naar de spreadsheet. Door de back-up kunnen wij achterhalen wie welk formulier heeft ingevuld. We hebben met Zapier een verwerkingsovereenkomst getekend zodat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens in Google spreadsheets?

Uw gegevens bewaren wij maximaal 2 jaar in Google spreadsheets. Zo kunnen we analyseren of u eerder al een formulier heeft ingevuld, u aangemeld heeft voor de nieuwsbrief ter verplichte rapportage en kunnen wij u nogmaals benaderen wanneer we u niet hebben kunnen bereiken. Na deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens uit Google Spreadsheets. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Mailchimp

Wij gebruiken de Email Service Provider Mailchimp voor het versturen van mailings. Hierbij kunt u denken aan verjaardag-e-mails en nieuwsbrieven. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten zodat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Deze gegevens delen we niet met Mailchimp zodat zij dit kunnen analyseren en gebruiken om hun product/service te verbeteren.

 

Wanneer slaan we uw gegevens op?

We slaan uw persoonsgegevens op in Mailchimp conform onze Privacy Statement. Het enige doel dat wij hebben van het gebruik van Mailchimp is om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers maar grotendeels geautomatiseerd. Daarnaast benaderen wij u voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

 

Daarnaast analyseren we:

– Hoeveel mensen de verstuurde e-mails hebben geopend

– Wie de verstuurde e-mails hebben geopend

– Hoeveel mensen hebben doorgeklikt in de e-mails

– Wie waar in de verstuurde e-mail op heeft geklikt

 

Wij analyseren dit omdat we dan zeker weten dat iemand bijvoorbeeld een e-mail met belangrijke informatie m.b.t. onze dienstverlening heeft ontvangen en gelezen. Ook willen wij op basis van de kliks kunnen zien welke informatie relevant is voor onze doelgroepen daarop onze informatie afstemmen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens in Mailchimp?

U kunt zich bij iedere mail die wij versturen vanuit Mailchimp afmelden. Wij bewaren uw gegevens conform de wettelijke termijn die wij hanteren in dit privacy statement.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze platform-dienstverlening, waaronder het realiseren van een betrouwbare omgeving voor partijen, belangenbehartiging en afhandeling.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers maar grotendeels geautomatiseerd.
 • Gewerkte Gigs te registreren en te verwerken in ons systeem.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met erbij werken naast uw bestaande arbeidsovereenkomst.
 • Een gebruikersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administraties uit te voeren.
 • Een Raamovereenkomst en Boekingsbeschikking te kunnen vastleggen
 • Ten behoeve van partijen gegevens te verwerken in het kader van automatisch matching.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling.
 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, e.d. aan te vragen.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke verplichtingen vanuit het Gig aanbod. U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt (video, foto).

 

Op het moment dat u Gig2U kunt gaan gebruiken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, BIC-code en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Kopie Chauffeurskaart.
 • Getekende Raamovereenkomst
 • Platformvoorwaarden
 • Boekingsbeschikking
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de zelfstandige
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u zichzelf voorstelt (video, foto).

 

Gig2U legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders is toegelaten bij of krachtens de wet.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Gig2U kan uw persoonsgegevens doorgeven aan op Gig2U aangesloten partijen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens”.

 

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor gebruikers

Indien u uw eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet zelf kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@Gig2U.com.

Voor overige relaties

U hebt recht op inzage en wijziging van de door over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact met ons opnemen via info@Gig2U.com.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 1 jaar nadat u uw laatste Gig heeft uitgevoerd. Indien u niet meer ingeschreven wilt blijven, kunt u dit aan ons laten weten. Dan zorgen wij ervoor dat u uitgeschreven wordt. U wordt niet meer benaderd voor Gigs.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Gig2U.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Gig2U verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

 

Beveiliging

Gig2U doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien ervoor zover er gegevens worden vertrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten verlenen op opdrachten uitvoeren, is Gig2U met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Gig2U, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@Gig2U.com of Gig2U, Veldheimerlaan 45 A,
1412 LB te Bussum.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Gig2U van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@Gig2U.com.

 

Wijzigingen

Gig2U behoudt zicht het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Gig2U en een betrokkene.

 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.